Suvun historia


Könnin sukua on tutkittu ja perinteitä kerätty pitkään ja paljon. Yksi varhaisimmista Könnin suvun ja sen historian kuvauksista on julkaistu Helsingfors Morgonblad -lehdessä syksyllä 1841.

Könnin talo (Königsbäck – Könni) oli aikoinaan suomalaisen kelloteollisuuden keskuksia. Könnin suvussa myös musiikilla on ollut keskeinen sija. Könniläisiä musikantteja on tunnettu useissa eri sukupolvissa.

Könniläiset ovat kokoontuneet yhteisiin sukukokouksiin 1940-luvun lopulta alkaen. Sukukokousten järjestäjänä Könnin suku on ollut Suomessa ensimmäisten sukujen joukossa. Suvun jäsenistä on koottu luetteloita ja julkaistu sukukirjoja useissa eri vaiheissa.

Sukututkija Tapio Piirto on Könninsuvun oltermannikunnan tilauksesta työstänyt sukututkimuksen sukutaulut. Tutkimus kattaa suvun kantaisän jälkeen 4 sukupolvea lapsineen.

Könnin kellomestareiden työkalujen merkinnässä käytetty puumerkki on nykyisin Könnin sukumerkki.

Könnin suvulla on myös yhteys Jaakko Ilkan sukuun.


The Könni Family history and pages in short can be found here.