Oltermannikunnassa toimineet

Ensimmäinen Oltermannikunta 1947

Ensimmäisessä sukukokouksessa 15.11.1947 Helsingissä valittiin ensimmäiseen suvun Oltermannikuntaan seuraavat suvun jäsenet:

Mestari-Könni: Kosti Könni, toimituspäällikkö, Vaasa

Oltermannit: Hanna Könni, apteekkari, Kurikka, Yrjö Könni everstiluutnantti evp. Helsinki (ensimmäinen oltermanni), Ilmari Pohto, konsuli, Helsinki (varainhoitaja), Mikko Hannuksela, everstiluutnantti, Helsinki (sihteeri), Mauno Koskenkorva, maanviljelijä, Ilmajoki

Varaoltermannit: Niilo Heikkilä, veturinkuljettaja, Seinäjoki, Niilo Nikkola, maanviljelijä, herastuomari, Seinäjoki, Lauri Lehto filosofian maisteri, Helsinki

Oltermannikunnassa eri aikoina toimineet

Mestari-Könneinä toimineet:

Könni Kosti1947 – 1975
Könni Yrjö1975 – 1978
Könni Ukko1978 – 1992
Könni Pekka1992 – 2012
Koskenkorva Martti2012 –

I oltermannit:

Könni Yrjö1947 – 1978
Jouppi Jussi1978 – 1997
Koskenkorva Martti1997 – 2012
Jouppi Lauri2012 –

Oltermannit vuodesta 1947 lähtien (ja nykyiset oltermannit ovat vahvennettuina):

Aarnio Rauha1971 – 1997 
Ala-Hallila Sirkka2015 – 2018 
Ala-Röyskö Arvo1967 – 1979 
Ala-Röyskö Jussi1979 – 2000 
Funck Eja1979 – 1995 
Hannuksela Juhani2015 – 2022 
Hannuksela Mikko1947 – 1955 
Heikkilä Aira1988 – 2000 
Heikkilä Kerttu1992 – 1997 
Heikkilä Niilo1947 – 1956 
Ihamäki Liisa2000 – 2003 
Jouppi Jussi1966 – 2000 
Jouppi Lauri2000 –I oltermanni
Keisala Hanna2000 – 2012 
Koskenkorva Martti1979 –Mestari-Könni
Koskenkorva Mauno1947 – 1956 
Kumpula Sirkka2000 – 
Kupiainen Liisa2006 – 
Könni Hanna1947 – 1964 
Könni Jarkko2022 –
Könni Kosti1947 – 1975 
Könni Outi2012 – 
Könni Pekka1992 – 2012 
Könni Ukko1979 – 1992 
Könni Yrjö1947 – 1978 
Latva-Kokko Paavo1950 – 1979 
Lehto Lauri1947 – 1979 
Loppi Veikko1978 – 1992 
Maunula Heikki2018 –  
Nikkola Antti1997 – 2008 
Nikkola Niilo1947 – 1965 
Opas Antti1966 – 1991 
Palonen Vuokko2003 – 
Pohto Ilmari1947 – 1950 
Pohto Juha2012 – 2022 
Pohto Mauri1950 – 1979 
Pohto Pentti1979 – 1991, 2006 – 2012 
Pohto Petteri2022 –
Rajala Leena1988 – 2000 
Rinta-Kokko Marja-Leena2000 – 2006 
Rinta-Nikkola Pertti1997 – 2006 
v. Schantz Yngve1950 – 1970 
Siltaloppi Eero1950 – 1969 
Siltaloppi Paavo1997 – 2000 
Soini Pentti1997 – 2000 
Vappula Auvo1979 – 2000 
Vappula Jukka2009 – 
Vettenranta Hannu2000 – 2015 
Yli-Rahnasto Matti2000 – 2006 

Merkintöjä Mestari-Könnien vaihdoksista

Mestari-Könnin vaihdos 6.10.1978

Könninsuvun oltermannikunta kokoontui 6.10.1978 Seinäjoen Joupissa kokoukseen, jossa läsnä olivat Rauha Aarnio, Paavo Latva-Kokko, Arvo Alaröyskö, Veikko Loppi, Ukko Könni ja Jussi Jouppi. Kokouksen pöytäkirjan 2§:ssä mainitaan, että ”Mestari-Könniksi päätettiin yksimielisesti valita sosiaalipäällikkö Ukko Könni Simpeleeltä”. Kokouksen pöytäkirjan 3§:ssä todetaan, että ”oltermannikunnan ensimmäiseksi oltermanniksi valittiin yksimielisesti Jussi Jouppi Seinäjoelta”. Jussi Jouppi kutsuttiin oltermannikuntaan oltermanniksi keväällä v. 1966 (Mestari-Könnin kirje päivätty Vaasassa 10.4.1966).

Mestari-Könnin vaihdos 12.10.1992

Könninsuvun oltermannikunnan kokouksessa Seinäjoella oli esillä esityslistan kohdassa 3§ otsikko Mestari-Könnin vaihdoksen esittely. Kokouksessa olivat paikalla Rauha Aarnio, Aira Heikkilä, Martti Koskenkorva, Jussi Jouppi, Pekka Könni, Ukko Könni ja Leena Rajala . Kokouspöytäkirjaan on kirjattu mm., että Ukko Könni on toivonut saavansa luovuttaa arvokkaan Mestari-Könnin manttelin ja suvun johtamisen edelleen. Edellisessä oltermannikunnan kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta Jussi Jouppi on ollut yhteydessä Pekka Könniin asiassa. Jussi Jouppi esitteli asian ja Pekka Könni antoi suostumuksensa valintaan. Pekka Könni hyväksyttiin yksimielisesti suvun uudeksi Mestari-Könniksi. Kokouksen päätöskohdassa 12§  Ukko Könni kiitti kuluneista neljästätoista vuodesta, jotka hän on Mestari-Könninä sukua johtanut. Jussi Jouppi I Oltermannin ominaisuudessa kiitti Mestarin manttelin luovuttanutta Ukko Könniä kuluneista hyvän yhteistyön vuosista ja toivotti kaikkien puolesta antoisia eläkevuosia. Pöytäkirjan allekirjoittajat Ukko Könni ja Leena Rajala.