Könninsuvun nettisivut tiedonlähteenä

Könniläistä laajaa tietoa on taltioitu, kuten kuuluukin, monella tavalla. On kirjoja, tutkimuksia, julkaisuja, artikkeleita jne. Yhtenä hyvänä tietolähteenä voidaan mainita suvun nettisivut osoitteessa www.konninsuku.fi. Suvun nettisivuilta on noin kaksikymmentä vuotta ollut löydettävissä sekä tietoa kellomestareista, kelloista, työvälineistä jne., että sukuseuran toiminnasta. 

Suvun nettisivut ovat kehittyneet nykyisiksi edustaviksi ja runsassisältöisiksi, korkeatasoisina sukusivujen vertailuissa erottuviksi, tähän (2020) mennessä kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa sivut olivat ajan hengen mukaiset nettisivujen käynnistyssivut. Oltermannikunnassa alettiin tuolloin v.2004 pohtia tekniikan kehityksen myötä, miten suvun sivujen luettavuutta, sisältöä ja ulkonäköä voitaisiin parantaa siten, että sivut saavuttaisivat suvun jäsenet paremmin. Myös Kuortaneen sukukokouksessa 2003 esitettiin oltermannikunnalle toive, että enemmän könniläistä tietoa tallennettaisiin ”tietokoneelle”. Vuonna 2005 päädyttiin valitsemaan nettisivujen alustaksi Mosaic Productions Oy:n kehittyneempi järjestelmä. Tästä alkoi sivujen toinen kehitysvaihe. Nettiryhmään valittiin könniläiset Esko Koivisto, joka vastasi ammattivalokuvaajana sivujen visuaalisuudesta, Maria Bergroth, joka vastasi ammattitaidolla sivujen rakentamisesta ja päivittämisestä, sekä Lauri Jouppi, jonka vastasi oltermannina sivuista kokonaisuudessaan keskittyen sisällön tuottamiseen.

Sivuilla oleva tietomäärä ja valokuvien määrä alkoi kasvaa ja kasvu jatkuu edelleen.  Sivuille tallennetaan tietoa kellosuvusta eri muodoissaan. Suvun historian lisäksi sivuille lisätään luetteloja kirjoista, julkaisuista ja artikkeleista. Mm. Veikko Ahoniemen ansiokkaita kelloaiheisia artikkeleita on luettavissa tästä osasta sivuja. Sivujen visuaalinen ilme sai paljon kiitosta erinomaisine valokuvineen. Esko Koiviston Aikarauta –näyttelyn kuvatovat nähtävissä nettisivuilla. Valokuvia toivotaan edelleen toimitettavaksi ja sivuilla julkaistaviksi. Kuvat voivat olla kelloista, työvälineistä, sukukokouksista, könniläisistä, yleensäkin sukuun liittyvistä asioista.

Sivuille lisättiin tietoa Könninsuvun sukukokouksista, tarjolla olevista sukutuotteista jne. Könniläiset ja toki kaikki muutkin, voivat käydä lukemassa sukukokouksittain sukukokousten tapahtumista ja monen kokouksen kuvia on esillä. Sukukokousten tiedot täydentyvät koko ajan arkistojen tutkimisen myötä. Sukutuotteita, mm. postimerkkejä, isännänviirejä, sukumerkkejä, voi tilata sivuilta ohjeiden mukaan.

Sukuseuran säännöt ovat esillä sukusivuilla kuin myös könniläisten muistelmia on luettavissa. Moniin niistä kannattaa ehdottomasti tutustua tässä erikseen mainiten Matti Yli-Rahnaston ja Sipi Tiluksen muistorikkaat muistelmat.

Nettisivuille saatiin liikkuvaakin kuvaa! Televisio-ohjelma Ilmajoen Könnit ja Könnin kellot, joka tehtiin 1963 ja esitettiin kantaesityksen jälkeen vielä uusintana 1965. Ohjelma pituus oli laajasta aineistosta johtuen 45 min, mikä oli tuon ajan dokumenttina pitkä. Ohjelmassa esiintyivät mm. Mestari-Könni Kosti Könni ja I oltermanni Yrjö Könni. Ohjelma löytyi 50 vuotta kantaesityksen pienen penkomisen jälkeen YLEn arkistosta.

Kävijämäärät nousivat merkittävästi sivujen sisällön moninaisuuden ja laajuuden kehittyessä tässä voimakkaassa sivujen kasvuvaiheessa. Sitten kävi niin, että Mosaic Productionin aikanaan edistykselliset tekniset ratkaisut jäivät uudempien teknisten ratkaisujen jalkoihin. Nettiryhmä sai kesällä 2017 tiedon, että tietyllä aikataululla oli siirryttävä uuteen tekniikkaan, uudelle alustalle. Tähän Könninsuvun nettisivujen kolmanteen kehitysvaiheeseen saatiin kapellimestariksi Hannu Harri, hänen ammattitaitonsa ja innovatiivisuutensa. Hänen johdollaan ja kokeneen nettiryhmän tukemana siirtyminen uudistettuihin nettisivuihin sujui, kuten könniläisiltä odottaa sopii, järjestelmällisesti ja jopa etuajassa annetussa aikaraamissa. Vuoden 2019 kesällä voitiin todeta, että projekti oli valmis laatusanalla kiitettävä. Tämän kolmannen vaiheen Könninsuvun nettisivut ovat edustavat ja todella kestävät vertailun! Valokuvatovat hyvin esillä etusivusta alkaen, ja sivujen sisältö on ryhmitelty  hyvin käyttäjäystävällisesti. Uutena elementtinä sivuilta löytyy myös Könnin kello –kuunnelma 1940 –luvulta.

Suvun nettisivujen kehittäminen on jatkuvaa talkootyötä. Sivut sisältävät kasvavan könniläisen tietomäärän sekä historiasta, että nykyajasta ja tulevasta. Tulevien sukukokousten informaatio löytyy hyvin, merkittävästi ennen virallisia kutsuja, suvun sivuilta. Kannattaa käydä könniläisten omilla sivuilla www.konninsuku.fi usein, mutta säännöllisesti!

Lauri Jouppi 10.3.2020