XI sukukokous 2000 Seinäjoella

Vuonna 2000 Könnin sukukokous pidettiin Seinäjoella Törnäväsalissa.

Sukukokouksen ohjelma

Lauantai 15.7.2000

Klo 10.30 Ilmoittautuminen

Klo 11.30 – 13.00 Suvun yhteinen lounas

Klo 13.00 XI Sukukokous

Oltermannikunnan kertomus
Katsaus taloudelliseen tilanteeseen
Oltermannikunnan valinta
Suvun rekisteröityminen
Sukuhistoriikin täydentäminen
Seuraavan sukukokouksen aika ja paikka

Tangokuningas Risto Nevala esiintyy

Kellomuseon asiantuntijan Veikko Ahoniemen esitelmä

Iltaohjelmaa tarjoaa Seinäjoen Tangomarkkinat sopuhintaan!

Sunnuntai 16.7.2000 Ilmajoen kirkko ja Yli-Könni

Klo 10.00 Juhlajumalanpalvelus ja seppelten lasku Mestareiden haudoille

Klo 12.30 Kirkkokahvit Yli-Könnillä

Sukukokouksen pöytäkirjamerkinnät

Pöytäkirja Könnin suvun XI sukukokouksesta, joka pidettiin 15.7.2000 Seinäjoella Törnäväsalissa. Läsnä oli 122 suvun jäsentä ja muuta asiasta kiinnostunutta.

Mestari-Könni Pekka Könni avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti Rinta-Nikkola ja sihteeriksi Martti KoskenkorvaPertti Rinta-Nikkola kiitti luottamuksesta ja toivotti osanottajat tervetulleiksi Seinäjoelle, Tango-kaupunkiin.

Pekka Könni esitti katsauksen Oltermannikunnan toimintaan edellisen sukukokouksen jälkeiseltä 3 v ajalta todeten oltermannikunnan kokoontuneen 4 kertaa ja käsitelleen juoksevien asioiden lisäksi erityisesti suvun rekisteröintiasiaa ja uuden kirjan ja historiikin tekoa. Lisäksi valmisteltiin seuraavaa sukukokousta. Oltermannien osanotto kokouksiin on ollut hyvää.

Martti Koskenkorva esitti katsauksen suvun talouteen todeten sen olevan vakaalla pohjalla. Erityisesti varastossa olevat kirjat 680 kpl, myyntiarvoltaan n. 100.000 mk antavat taloudelle vakaan pohjan jatkossakin. Sukumerkkien uuden erän teettäminen sitoo varoja hetkellisesti. Sukukokouksesta aiheutuu jonkin verran tappiota, koska osanottomäärä oli mitoitettu n. 200 osallistujan mukaan.

Suoritettiin oltermannikunnan valinta. Saatesanoiksi puheenjohtaja esitti, että oltermannikuntaan valittaisiin työtä pelkäämättömiä idearikkaita miehiä ja naisia ympäri Suomen. Mestari-Könniksi valittiin Pekka Könni, I oltermanniksi Martti Koskenkorva, oltermanneiksi Liisa Ihamäki (Vaasa), Lauri Jouppi (Helsinki), Marja-Leena Rinta-Kokko (Ilmajoki), Pertti Rinta-Nikkola (Seinäjoki), Hannu Vettenranta (Kankaanpää), Sirkka Kumpula (Seinäjoki), Hanna Keisala (Kuortane), Antti Nikkola (Seinäjoki), Matti Yli-Rahnasto (Ilmajoki. Todettiin, että oltermanneja on näin valittu 11 kpl eli yksi enemmän kuin aiemmin, eli oltermannikunnan kooksi vahvistuu siten 11.

Suvun rekisteröityminen. Pekka Könni alusti aiheesta ja kertoi oltermannikunnan valmisteleman kannan, jonka mukaan sukuyhdistystä ei vietäisi rekisteriin, vaan jatkettaisiin entisellä tavalla, kuitenkin niin, että suvun jäsenistä koottaisiin omaan ilmoitukseen perustuen jäsenrekisteri, joka helpottaa yhteydenpitoa. Kokouksessa useat esittivät myös perusteltuja kantoja rekisteröitymisen puolesta. Suoritettiin neuvoa antava kädennostoäänestys, jonka perusteella todettiin oltermannikunnan kannan saaneen selvän hyväksynnän.

Jäsenrekisterin keruu aloitettiin sukukokouksessa ja osanottajat jättivät jo liki 200 jäsenilmoitusta.

Sukukirjan jatkoa. Esitettiin kokoukselle, että sukukirjan jatko-osa tehdään niin, että teoksen selvät virheet pyritään korjaamaan. Laajennusosa käsittää suvun jäseniä siltä osin kuin ovat jääneet pois toisesta painoksesta tai ovat syntyneet sen jälkeen. Kuitenkin merkittävämpi kirjahanke olisi varsinaisen historiikin kirjoittaminen Könnin kelloista ja kellomestareista. Tätä hanketta pyritään viemään eteenpäin Kellomuseon asiantuntijavoimin. Lisäksi esitettiin ajatus Könnin suvun omien internet-sivujen aikaansaamisesta, joka toimisi viestikanavana ja myös rekisteröitymisvaihtoehtona. Sivuille pyritään saamaan sukuluettelo ja kirjoituksia Könneistä.

Seuraavaksi sukukokouspaikaksi esitettiin Helsinkiä, mutta lopullinen valinta jää oltermannikunnan harkittavaksi. Päätettiin kuitenkin, että kokouksia pidetään säännöllisin kolmen vuoden välein.

Muut asiat: Esiteltiin Könnin suvun isännänviiri. Hanketta pidettiin hyvänä ja kokouksessa tilauksia tehtiin jo useita kymmeniä. Lopullinen muoto, värit ja koko jätettiin oltermannikunnan työstettäväksi. Loput uudet ja vanhat oltermannit esittäytyivät lyhyesti sukukokousväelle.Kokous päätettiin.

Kokouksen jälkeen Kellomuseon asiantuntija Veikko Ahoniemi piti ansiokkaan esitelmän Könnin kelloista ja Mestareista käsitellen varhaisinta tuotantoa ja tyypillisiä könniläisiä piirteitä ja oivalluksia, sekä perusteli Könnin kellon hinnan muodostusta.

Tango-Kuningas Risto Nevala viritti kokouksen osanottajat Tangomarkkinoiden tunnelmiin tangon ja operetin sävelin.