VIII sukukokous 1988 Ilmajoella

Könnin vuoden 1988 sukukokous järjestettiin Ilmajoella. Sukukokoukseen osallistui 270 henkilöä.

Sukukokouksen ohjelma

”Sen verran Könniltä, jotta sanua viittii!” oli kirjoitettuna käsiohjelmaan.

Lauantai 16.7.1988

Klo 09.00 – 12.30 Ilmoittautuminen, Peruskoulun yläaste

Klo 10.30 – 12.30 Ruokailu pitopöydästä, Peruskoulun yläaste

Klo 12.30 – 13.00 Ilmoittautuminen, Ilmajoen kunnantalo

Klo 13.00 – 14.30 VIII sukukokous, Ilmajoen kunnantalo

Klo 14.30 – 17.00 Könnin Kellomestarit, Vanhat ja Uudet

Näyttely Ilmajoen museolla, samalla mahdollisuus tutustua museoon,
sotamuseoon ja rahakokoelmaan

Klo 14.30 – 17.00 Rekiroitinäyttely Luoman puorissa, Ilmajokiset rekiroidit 1800-luvulta nykypäivään

Klo 19.00 Iloiset Iltamat Seinäjoella Törnävän kesäteatterissa, E-P:n Nuorisoseura ja könnilääset

Sunnuntai 17.7.1988

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Ilmajoen kirkossa, saarnaa kappalainen Paavo Salo

Seppelten lasku sankarihaudoille ja könninmestarien haudoille

Klo 11.30 – 14.00 Kiertoajelu Könnin suvun ja Ilmajoen historian paikoilla. Kahvihetki Yli-Könnillä

Sukukokouksen pöytäkirjamerkinnät

Pöytäkirja Könnin suvun VIII sukukokouksesta, joka pidettiin Ilmajoella, Ilmajoen kunnantalolla heinäkuun 16 pv 1988. Läsnä oli n. 230 suvun jäsentä. Kokouksen alussa ja lopussa esittivät Väinö Vuoluterän perhe ja väliajan jälkeen Pentti Nikkola könniläästä musiikkia.

Kokouksen avaus: Mestari-Könni Ukko Könni avasi kokouksen käsitellen kokouksen järjestämiseen liittyviä asioita, kiittäen kokousjärjestelyistä ja Könnin sukukirjan toisen laitoksen painatus- ja markkinointiponnistuksista. Hän lausui ilonsa siitä, että monet könnilääset ympäri Suomea ovat tulleet Ilmajoelle, Könnien kotia, jonne heidät toivotettiin tervetulleiksi. Kokouksen avauksen yhteydessä toivotti kunnanhallituksen puheenjohtaja Arvo Lahti Ilmajoen kunnan puolesta osanottajat tervetulleiksi. Ilmajokisten järjestäjien puolesta Martti Koskenkorva kertoi juhlien kulusta ja järjestelyistä sekä siitä, että sukujuhlatoimikunta on kunnostanut Könni-Västin talvihaudan könnilääsellä ammattitaidolla suvun yhteiseksi ylpeyden aiheeksi ja sukujuurien lähtökohdaksi. Jaakko Ilkka -suvun tervehdyksen toi Niilo Yli-Ilkka sekä Hällströmien suvun tervehdyksen Sakari Siltaloppi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oltermanni Veikko Loppi Helsingistä ja sihteeriksi Martti Koskenkorva Ilmajoelta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sipi Tilus Ilmajoelta ja Jukka Hannuksela Helsingistä.

Ukko Könni esitti Oltermannien kertomuksen edellisen sukukokouksen jälkeiseltä ajalta, joka hyväksyttiin muutoksitta.

Oltermanni Rauha Aarnio esitti suvun taloutta käsittelevän tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon, jotka liitettiin tämän pöytäkirjan liitteiksi. Hyväksyttiin muutoksitta. Samalla kerrottiin väliaikatilanne sukukirjan kustannustilanteesta, joka merkittiin tiedoksi.

Könnin suvun oltermanneiksi valittiin: Mestari-Könniksi Ukko Könni, I oltermanniksi Jussi Jouppi sekä muiksi Rauha Aarnio, Eja Funck, Aira Heikkilä, Martti Koskenkorva, Veikko Loppi, Antti Oppaan tilalle Leena Rajala sekä Auvo Vappula.

Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Katila ja Leo Takala sekä varalle Matti Erkkola sekä Aaro Nikkola.

Leena Rajala selvitteli Könnin sukukirjan toisen laitoksen syntyvaiheita sekä vaikeuksia tietojen saannissa, taulukoiden kirjaustekniikkaa, että myös mahdollisen korjaus-ja täydennysliitteen tekemistä. Hän totesi, että enää ei voida painaa teosta, jossa nyt painettu tieto olisi uudelleen mukana, sekä siihen lisättynä uudet sukuhaarat ja täydennykset, vaan nyt tehty teos on perusteos, johon myöhemmin tehdään lisäosia. Ukko Könni ja Rauha Aarnio suorittivat Könnin suvun puolesta Leena Rajalan palkitsemisen valtavasta Könnilääsestä Uroteosta eli sukukirjan toisen laitoksen synnyttämisestä yli 4 vuotta kestäneellä työrupeamalla.

Keskusteltiin seuraavan sukukokouksen järjestämisestä n. 3 vuoden kuluessa, mutta koska vapaaehtoisia järjestäjiä ei löytynyt, jätettiin työ oltermannikunnan tehtäväksi.

Rauha Aarnio luki könniläästen kokoukseen lähettämiä runomuotoisia tervehdyksiä.Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousta asiallisesta ja jämäkästä toiminnasta ja siitä, että kokous kesti Suomen kesässä harvinaisen kovan helteen. Puheenjohtaja päätti Könnin suvun VIII virallisen sukukokouksen.