Uusi Suomi 1947

Sanomalehti Uusi Suomi kirjoitti 18.11.1947 Könnin suvun ensimmäisestä sukukokouksesta seuraavasti.

Könnin suvun sukukokous

Könnin suvun sukukokous pidettiin Klaus Kurjessa tk. 15. pnä. Sukua, joka polveutuu v. 1721 syntyneestä ensimmäisestä Ilmajoen Könnin mestarista Jaakko Jaakonpojasta, kokoontui tähän ensimmäiseen sukukokoukseensa Pohjanmaalta, Helsingistä ja muualta maasta n. 180 henkeä. Sukukokouksen avasi prokuristi Salomo Pohto, minkä jälkeen suoritettiin läsnä olevien esittely kunkin edustama sukuhaara mainiten. Könnien laajan sukututkimuksen 1400-luvulle saakka suorittanut maisteri Jaakko Laurila selosti sitten sukua kertoen Könnien esivanhempien ja kuulujen kellomestarien elämästä ja töistä. Suvun vainajien muistolle omistettiin hetki, jolloin kirkkoherra Hannes Kauppinen puhui.

Kahvitauon jälkeen pidetyssä varsinaisessa sukukokouksessa toimi puheenjohtajana professori Toivo Haapanen ja pöytäkirjaa piti sosiaalipäällikkö Ukko Könni. Suvun jatkuvaa yhteyttä ylläpitämään ja yhteisiä asioita hoitamaan päätettiin asettaa suvun ”oltermannikunta”, johon tuli puheenjohtajaksi eli ”Mestari-Könniksi” toimituspäällikkö Kosti Könni Vaasasta. Tämän varamieheksi eli ”Ensimmäiseksi oltermanniksi” everstiluutnantti Yrjö Könni Helsingistä ja muiksi oltermanneiksi konsuli Ilmari Pohto (varainhoitaja), everstiluutnantti Mikko Hannuksela (sihteeri), molemmat Helsingistä, apteekkari Hanna Könni Kurikasta ja maanviljelijä Mauno Koskenkorva Ilmajoelta sekä varaoltermanneiksi veturinkuljettaja Niilo Heikkilä ja herastuomari Niilo Nikkola Seinäjoelta ja maisteri Lauri Lehto Helsingistä. Tilintarkastajiksi valittiin maanviljelijä Paavo Latva-Kokko Ilmajoelta ja johtaja Niilo Antila Helsingistä, varamiehiksi johtaja Eliel Torkko Seinäjoelta ja maisteri Veikko Loppi Helsingistä. Kokous päätti julkaista Könnien sukuselvityksen kaikkine sukuhaarautumineen ja Könnin mestarien elämänkertoineen. Vanha Könnin ”puumerkki” päätettiin ottaa yhteiseksi merkiksi ja seuraavaa sukukokousta suunniteltiin Ilmajoelle kolmen vuoden kuluttua.

Mielenkiintoisen ja lämmittävässä sukuhengessä pidetyn kokouksen lopettajaispuheen piti ”oltermanni” Mikko Hannuksela ja päätteeksi laulettiin suvun jäsenen, tirehtööri Juho Rannan säveltämä Eteläpohjalaisten laulu.